Activiteiten

Jaarlijks organiseert de VOG drie bijeenkomsten:

  • Themadag: Een speciale dag georganiseerd rond een bepaald thema, met een rondleiding op locatie.
  • Oudgermanistendag: Deze bijeenkomst biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de Wulþus Scriptieprijs voor Oudgermanistiek uitgereikt
  • Junius Symposium voor jonge Oudgermanisten: Een symposium speciaal gericht op junior onderzoekers