Oudgermanistendag 2014

17 mei 2014, te Utrecht (Universiteit Utrecht)

Programma:

10.30–11.00Ontvangst met koffie
11.00–11.35Kees Dekker:
‘Encyclopaedic Notes in Anglo-Saxon Manuscripts: The Role of Northumbria’
11.35–12.10Paula van der Maas (Utrecht):
‘De Erec uit de Welshe Mabinogion en de Erec van Hartmann von Aue’
12.10–12.45Luc de Grauwe (Gent):
‘De Nederlandse verba “heten”, “namen” (!) en “noemen” door de eeuwen heen: een heel opvallende evolutie’
12.45–14.00Lunch
14.00–15.00Aad Quak, Adriaan van Doorn, Henk van der Velden, Peter Kerkhof en Michiel de Vaan (Leiden):
‘Over de Gothica Bononiensia’: inleiding, tekst, taal en vertaling
15.00–15.30Theepauze
15.30–16.05Nelleke IJssennagger (Groningen):
‘Tussen Frankisch en Viking: Frisia en Friezen in de Vikingtijd (800-1100)’
16.05–16.50Jaarvergadering
17.00Borrel en diner in nabijgelegen restaurant (voor wie dat wil)
Follow on Feedly