Scriptieprijs

Wulþus scriptieprijs voor Oudgermanistiek

Regelement

  • De Wulþus scriptieprijs voor Oudgermanistiek wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste BA of MA scriptie op het gebied van de Oudgermanistiek van de afgelopen twee jaar. Wulþus is het Gotische woord voor ‘glorie’.
  • Docenten kunnen één of meerdere scripties van de afgelopen twee jaar nomineren voor de prijs door een electronische versie van de scriptie (PDF) met aanbevelingsbrief te sturen aan de secretaris van de Vereniging voor Oudgermanisten (b.breemerkamp@umail.leidenuniv.nl). Voor de deadlines van de eerstvolgende Wulþus scriptieprijs voor Oudgermanistiek, zie hieronder.
  • De scripties worden beoordeeld door een jury van drie leden van de Vereniging voor Oudgermanisten.
  • Deze scriptieprijs wordt gesponsord door Brill Publishers en de winnaar ontvangt een online jaarabonnement op het peer-reviewed tijdschrift Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik en een boekenkrediet van 250 Euro, met keuze uit de gehele Brill catalogus.
  • De winnaar ontvangt bovendien een oorkonde en krijgt de gelegenheid zijn/haar onderzoek te presenteren op de jaarlijkse Oudgermanistendag (begin juni) en vervolgens uit te werken tot een artikel in het peer-reviewed tijdschrift Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik.

Deadlines 2022

  • Deadline voor indienen scripties (afstudeerdatum 2021 of 2022): 31 augustus 2022
  • Winaar wordt bericht: 31 oktober 2022

Winnaars

  • Winnaar 2019: Roos Brands (Universiteit Utrecht) – Juryrapport
  • Winnaar 2020: Alice Mevis (Universiteit Gent) – Juryrapport