De Vereniging van Oudgermanisten (VOG)

Vereniging voor Oudgermanisten (VOG)

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten, archeologen en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse volkeren, talen en teksten uit de Middeleeuwen. De Oudgermanistiek bestrijkt een breed vakgebied: van Oudengelse glossen tot Middelnederlandse literatuur; van wetteksten in het Oudfries tot klankwetten in het Oudnoors. Filologie, historische taalkunde, literatuurgeschiedenis, runologie, teksteditie en handschriftenkunde komen allemaal aan bod. Inmiddels telt de vereniging zo’n honderd leden, waarvan de meeste werkzaam zijn aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen. Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren.

Meer informatie over onze vereniging: Over de VOG

Ter berichtgeving
Tot ons groot verdriet is op 12 augustus 2022 lexicoloog, Oudgermanist en VOG-lid Dick Wortel overleden. Dick Wortel was werkzaam bij het INL waar hij aan de wieg stond van de digitale grote taaldatabank (https://gtb.ivdnt.org) en de historische woordenboeken (VMNW, MNW, WNT) die daarin opgenomen zijn. Dick Wortel heeft zich als betrokken wetenschapper jarenlang voor de vereniging ingezet. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden, waarvan hij er velen in de vereniging had.
Bestuur VOG