Nieuwsoverzicht

Birgitta-Notker-Korpus

Het Birgitta-Notker-Korpus (BiNoKo) is een corpus toegewijd aan vergelijkende historische taalwetenschap. Het corpus bestaat uit twee bronnen: het Oud Hoogduitse Psalmenboek van Notker III (Notker Labeo van St. Gallen) en het Oudzweedse “Revelationes Coelestes” van Birgitta van Zweden. Het BiNoKo…

Boek over de werkwijze van de Gebroeders Grimm

In zijn boek “Die Arbeitsweise der Brüder Grimm” reconstrueert Philip Kraut de werkwijze van de gebroeders Grimm aan de hand van collecties aantekeningen, notitieboekjes, werkmanuscripten, en boeken uit hun persoonlijke bibliotheek. Kraut presenteert hierbij een overzicht van de werkmaterialen die…

Muntslag in de Vroege Middeleeuwen

Rory Naismith heeft een nieuw boek uitgebracht over de muntslag in vroegmiddeleeuws Europa: Making Money in the Early Middle Ages. Naismith is professor vroegmiddeleeuwse Engelse geschiedenis aan de University of Cambridge. In deze nieuwe publicatie onderzoekt Naismith hoe geld werd…

Follow on Feedly