Over de VOG

Doelstellingen

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten, archeologen en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse volkeren, talen en teksten uit de Middeleeuwen. De Oudgermanistiek bestrijkt een breed vakgebied: van Oudengelse glossen tot Middelnederlandse literatuur; van wetteksten in het Oudfries tot klankwetten in het Oudnoors. Filologie, historische taalkunde, literatuurgeschiedenis, teksteditie en handschriftenkunde komen allemaal aan bod. Inmiddels telt de vereniging zo’n honderd leden, waarvan de meeste werkzaam zijn aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen. Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de VOG drie bijeenkomsten:

  • Themadag: Een speciale dag georganiseerd rond een bepaald thema, met een rondleiding op locatie.
  • Oudgermanistendag: Deze bijeenkomst biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de Wulþus Scriptieprijs voor Oudgermanistiek uitgereikt
  • Junius Symposium voor jonge Oudgermanisten: Een symposium speciaal gericht op junior onderzoekers

Wordt lid!

Voor een jaarlijkse bijdrage van 15 EUR kunt u lid worden van de Vereniging van Oudgermanisten. Met uw contributie draagt u bij aan de verschillende activiteiten van de Vereniging waarmee de bestudering van de Oudgermanistiek binnen Nederland en Vlaanderen wordt gestimuleerd (themadag, oudgermanistendag, jongerensymposium, scriptieprijs). Als lid krijgt u ook korting op de entree van de jaarlijkse activiteiten van de vereniging. Voor de leden die contributie betaald hebben voor het jaar 2020 is de contributie voor het jaar 2021 automatisch inbegrepen.

Lid worden kan door een e-mail te sturen aan onze secretaris: j.e.v.mann@gmail.com

Bestuur (2020-2021)

  • Voorzitter: Thijs Porck (Universiteit Leiden)
  • Secretaris: Jodie Mann (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Penningmeester: Robert Cloutier (Universiteit van Amsterdam)
  • Webmeester: Birgitte Breemerkamp