Old Frisian Summer School 2023

Handschrift in het oudfries

Van de 9e tot de 16e juli 2023 zal in Oxford de Old Frisian Summer School 2023 gehouden worden, gezamelijk georganiseerd door de universiteit van Groningen en de universiteit van Oxford. Studenten, promovendi en andere geïnteresseerden kunnen hier colleges volgen over de Oudfriese taal, de Oudfriese teksten en de Oudfriese cultuur en geschiedenis. De taalkundige positie van het Oudfries temidden van de andere West-Germaanse talen zal onder de loep genomen worden evenals de nederzettingsgeschiedenis van de Friezen en andere aspecten van de Oudfriese filologie (rechtsgeschiedenis, handschriften etc.). Voor de jonge wetenschapper in spe biedt de summerschool een bijzondere kans om in contact te komen met experts op het gebied van de Oudgermaanse talen en met andere toekomstige collega’s in het vakgebied. Wilt u meer weten, klik dan hier:

https://www.ling-phil.ox.ac.uk/oldfrisian/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow on Feedly